Kullanım Sözleşmesi

 1. Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşmenin konusunu, www.holonext.com ve mobil uygulaması üzerinde sunulan hizmetlerden, kullanıcının yararlanmasına ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. İşbu sözleşme, yalnızca Taraflar arasında bağlayıcı olup, Site tarafından kullanıcıya sunulan hizmetlere yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır.

 

 1. Tanımlar & Taraflar

Kullanıcı kayıt formu doldurularak www.holonext.com sistemine (“Site”) üye olunabilir. İşbu Sözleşme ve eklerinde yer alan ifadeler, başka bir şekilde tanımlanmadıkça aşağıda belirtilen anlamları haiz olacaktır:

 

 1. Site: www.holonext.com adresini ifade eder.
 2. Mobil Uygulama: Kullanıcıların Google Play ve App Store mobil uygulama marketlerinden ‘’HoloNext AR View’’ adıyla indirdikleri, Site üzerinden kendi oluşturup, yükledikleri içerikleri, sahip oldukları mobil cihazları üzerinden Artırılmış Gerçeklik (AR) modunda görebildikleri mobil uygulama yazılımını ifade eder.
 3. Kullanıcı:Siteye üye olan ve sitenin sunduğu hizmetlerden faydalanarak kullanan kişileri ifade eder.
 4. HoloNext:Acıbadem Mahallesi, Çeçen Sokak, No:25, A İç Kapı No:150, Üsküdar / İSTANBUL 34660, TÜRKİYE adresinde mukim ‘’Holonet Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’’ ni ifade eder.
 5. İçerik:Kullanıcılar tarafından Siteye yüklenen 3D model, grafik, video, ses, ve benzeri tüm yaratımları ifade eder.
 6. AR:Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality) teknolojisini ifade eder.
 7. Sahne:Kullanıcı tarafından yüklenen içeriklerin kaydedildiği, web siteleri ve mobil uygulamalar üzerinden AR olarak görüntülendiği dosya kayıt sistemlerini ifade eder.
 8. Geçerlilik Tarihi:Kullanıcının üyelik oluşturarak siteye kayıt olduğu ve işbu sözleşmeyi kabul ettiği tarihi ifade eder.

 

 1. Kullanım Sözleşmesi Kabulü

Kullanıcı, işbu sözleşmede belirtilen edinimlerini tam ve gereği gibi yerine getirmesi koşuluna bağlı olarak hizmetlerden faydalanabilecektir. Kullanıcının bu hizmetlerden faydalanmak için Siteye ödeyeceği ücret Sitede yer alan paket fiyat listesi ile belirlenecektir. Kullanıcının paket satın aldığı tarihteki fiyatlar paket süresinin sonuna kadar geçerlidir. Bu süre içinde veya sonunda Site paket fiyatlarında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Ancak kullanıcı paket süresi sonuna kadar ek mevcut paketi bir ödeme yapmayacaktır. Paket süresi sonunda üyelik yenilemek ya da yeni paket satın almak isteyen Kullanıcı o tarihteki güncel paket fiyat listesindeki ücreti ödeyecektir. İşbu hak ve yükümlülükler tüm site kullanıcıları için geçerlidir.

 

 1. Hizmet Tanımı

Kullanıcı tarafından Site’ye kendisine ait ve/veya kullanım hakkı bulunduğu İçerikleri, Web ve Mobil Platformlarda düzenleme ve Artırılmış Gerçeklik (AR) modundan görüntülenmesine sağlayan, web ve mobil tabanlı içerik yönetim aracını ifade eder

 

 

 1. Sitenin Kullanımı

5.1 Kullanıcı işbu sözleşme şartlarını kabul ederek üyelik talebini tamamladığında sisteme girdiği e-posta adresine Site tarafından gönderilen doğrulama e-postasını onayladığında üyeliği aktif olur ve kullanıcı sıfatını kazanır.

5.2 Site üyeliği kişiseldir. Her kullanıcı, kendisinin belirleyeceği bir kullanıcı adı veya e-posta adresi ile şifreye sahip olur. “Kullanıcı adı” her üyeye özeldir ve aynı kullanıcı adı farklı üyelere verilmez. Kullanıcı adları ve şifreler başkasına ödünç verilemez, devredilemez. Bu durumda oluşabilecek olan sorunlardan Site sorumlu değildir. Siteye üye olurken seçilen şifre sadece kullanıcı tarafınızdan bilinmektedir. Şifrenin seçimi ve korunması kullanıcıya aittir.

5.3 Kullanıcının şifresi kullanılarak Site aleyhine işlem yapılması halinde; Kullanıcı, bu fiillerden doğan zararlardan ve zarar gören üçüncü kişilere Site tarafından yapılmış olan ödemelerden gayrikabili rücu olarak Siteye karşı sorumlu olmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Siteye üye olurken talep edilen bilgiler tam ve doğru girilmelidir. Bu bilgilerin eksik olduğu veya doğru olmadığı durumlarda Site, bu üyenin profilinde herhangi bir uyarıda bulunmadan değişiklik yapma, bu üyenin üyeliğini askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutar. Üye olunurken verilen bilgilerin eksik veya hatalı olması nedeniyle meydana gelecek aksaklıklarsan Site sorumlu değildir.

5.4 Kullanıcı, başvuru esnasında vermiş olduğu bilgilerde meydana gelebilecek her türlü değişikliği, değişikliğin meydana gelmesinden itibaren en geç 15 gün içerisinde, Siteye bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirimin yapılmaması sebebiyle Site’nin herhangi bir zarara uğraması halinde, Site’nin kullanıcıdan her türlü zararını talep hakkı saklıdır.

 

 1. İçerik Yükleme ve Sahne Yaratma

6.1 Kullanıcı Siteye kayıt esnasında oluşturduğu Kullanıcı Adı ve Şifre ile siteye giriş yaptıktan sonra kendisine ait İçerikleri, ekleyip dosya olarak kaydedebilir.

6.2 Siteye yüklenecek içerikleri, sadece yükleme panelinde belirtilen dosya formatlarında (.obj ve .glTF) olabilir.

6.3 Kullanıcı, içerikleri yüklemeden önce bir Sahne oluşturur. Oluşturduğu Sahne içerisinde kendisine ait olan içerikler yer alır. Sahne içerisinde bulunan modellerin boyut, renk vb özelliklerine karar verdikten sonra Sahne kaydedilir.

6.4 Kaydedilen sahneler, Siteye ait Web ve/veya mobil uygulama içerisinde görüntülenir.

 

 1. İstatistikler

Kullanıcılar site içerisine yükledikleri içeriklere ait ve sitede yaptıkları kullanıma dair bazı verilerden oluşan istatistikleri görebilirler. Bu istatistikler tamamen Site içerisinde HoloNext  tarafından önceden belirlenecek ve Kullanıcılar bu belirlenen sınırlar içerisinde bu verileri istatistik olarak görüntüleyebileceklerdir.

 

 1. Bakım ve Teknik Destek

Sitenin tüm genel teknik altyapı ve bakım servisinden HoloNext sorumludur.

 

 1. Hosting

Site içerisinde kullanıcılar tarafından yüklenen içerikler, siteye ait bulut sunucu sistemleri altında güvenli bir şekilde saklanır. Kullanıcılar yükledikleri içeriklere diledikleri zaman erişebilirler.

 

 1. Diğer Hizmetler

Kullanıcı talep ettiği takdirde HoloNext, kullanıcıya ait içerikleri kendisi Kullanıcı adına siteye yükleyebilir. Bu hizmet Sitenin tüm kullanıcılarına sunduğu standart ücretlendirme tarifesinden farklı olarak, proje bazlı olarak ücretlendirilir.

 

 1. Ücretlendirme

11.1 Kullanıcının bu hizmetlerden faydalanmak için Siteye ödeyeceği ücret Sitede yer alan paket fiyat listesi ile belirlenecektir. Kullanıcının paket satın aldığı tarihteki fiyatlar paket süresinin sonuna kadar geçerlidir. Bu süre içinde veya sonunda Site paket fiyatlarında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Ancak kullanıcı paket süresi sonuna kadar ek mevcut paketi bir ödeme yapmayacaktır. Paket süresi sonunda üyelik yenilemek ya da yeni paket satın almak isteyen Kullanıcı o tarihteki güncel paket fiyat listesindeki ücreti ödeyecektir.

11.2 Kullanıcının kayıt işlemini tamamlanması ile birlikte seçeceği paket hizmet süresi boyunca aktif olacak hesap kullanıma açılır. Seçilen paketteki hizmet süresi sonlanıncaya dek üyelik aktif olarak kullanılabilir. Bu süre sonunda kullanıcı, aboneliğini yeni paket seçerek yenilemediği veya başka bir pakete geçiş yapmadığı takdirde üyeliği pasif konuma alınır. Mevcut abonelik yenilendikçe, yeni paket satın alındıkça ve işbu sözleşme şartlarına uyulduğu sürece üyelik aktif biçimde devam eder. Sözleşme koşullarına uyulmaması durumunda Site sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkına sahiptir.

11.3 Site tarafından sunulan hizmet paketlerinin bedelleri Sitede yayınlanmaktadır. Site hizmet bedellerini ve hizmet içeriğini dilediği zaman Sitede yayınlamak koşulu ile değiştirebilir. Üyeliği aktif durumda olan kullanıcılar aktif paketlerinin süresi dolana dek bu değişikliklerden etkilenmezler. Ancak yeni paket alma ya da mevcut paketi yenilemeleri durumunda güncel hizmet bedelleri ve hizmet içeriği geçerli olur.

 

 1. Ödeme Koşulları

Online yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

 

 1. Süre

İşbu Kullanıcı Koşulları, Taraflarca feshedilene kadar yürürlükte kalacaktır.

 

 1. Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri

14.1 Her kullanıcı, Site’de yalnızca bir tek üyelik kaydı açma hakkına sahiptir. Eğer bir kullanıcının birden çok kayıt açtığı tespit edilirse, bu, Site kurallarının kesin bir ihlali sayılır ve bu kullanıcının tüm üyelik kayıtları iptal edilir.

14.2 Kullanıcının şifresi kullanılarak Site aleyhine işlem yapılması halinde; Kullanıcı, bu fiillerden doğan zararlardan ve zarar gören üçüncü kişilere Site tarafından yapılmış olan ödemelerden gayrikabili rücu olarak Siteye karşı sorumlu olmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

14.3 Üyeler, kayıt ve/veya iletişim esnasında verdiği bilgilerin doğruluğunu onaylar ve bu bilgilerin yanlış olmasından kaynaklanacak her türlü sonucu peşinen kabul eder.

14.4 Kullanıcı, hizmetin ifa edilmesi için gerekli kaynak dosyaları kendisinin temin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kaynak dosyaların içeriğinden ve kullanıcının bu kaynak dosyayı kullanarak kullanıcı panelinde yapacağı her türlü işlemden kullanıcı sorumludur.

14.5 Kullanıcı, Site aracılığıyla yayınladığı tüm içeriklerle bağlıdır ve bunlardan kaynaklanan tüm taahhütlerinden sorumlu olacaktır.

14.6 Kullanıcı, içeriklerinin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka ve/veya ahlaka aykırılık yaratmayacağını, hak ihlaline sebep olmayacağını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu ürünlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için tüm hak, yetki ve sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

14.7 Kullanıcılar, kendilerinden kaynaklı doğacak ihtilaflardan dolayı “Holonext“ in, idare ve yargı kararları dâhil olmak üzere, herhangi bir zarara uğraması halinde onaylamış oldukları “Holonext” kullanıcı koşulları ve sitedeki diğer kurallar kapsamında “Holonext“ in söz konusu zararları kendilerine rücu etme hakkı olduğunu kabul ederler.

 

 1. HoloNext’in Hak ve Yükümlülükleri

15.1 Site şifre kullanımından doğacak sorunlardan sorumlu değildir.

15.2 Siteye üye olurken talep edilen bilgiler tam ve doğru girilmelidir. Bu bilgilerin eksik olduğu veya doğru olmadığı durumlarda Site, bu üyenin profilinde herhangi bir uyarıda bulunmadan değişiklik yapma, bu üyenin üyeliğini askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutar. Üye olunurken verilen bilgilerin eksik veya hatalı olması nedeniyle meydana gelecek aksaklıklarsan Site sorumlu değildir.

15.3 Site, herhangi bir sebepten dolayı ve üyelere önceden haber vermeksizin üyelerinin profil sayfasına ve profil bilgilerinde değişiklik yapma hakkını elinde tutar.

15.4 Üye bilgilerinin üyenin ihmali dolayısıyla yetkisiz kişilerce okunmasından veya değiştirilmesinden dolayı gelebilecek zararlardan Site sorumlu değildir.

15.5 “Holonext“, Site’nin güvenliğini tehdit edecek, sitenin çalışmasını engelleyecek ya da aksatacak yazılımların kullanılması, teşebbüslerin yapılması ya da yapılmaya çalışılması, saldırı yapılması ya da yapılmaya çalışılması durumunda üyelik iptali ve tazminat hakkını saklı tutar.

15.6 Site, üyelerinin kayıt esnasında verdiği bilgilerin doğru olup olmadığını kontrol ve teyit etmemektedir ve bu konuda sorumluluk kabul etmemektedir.

15.7 Site kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak mesajlardan, dosyalardan, içeriklerden veya hizmetlerden Site sorumlu değildir.

15.8 Site kurallarına aykırı davranışları nedeniyle üyeliği iptal edilen bir kişi, tekrar Site’ye kayıt olamayabilir; kayıt yapması durumunda bu kayıt da herhangi bir uyarıya gerek görülmeden iptal edilebilir.

15.9 Site, mekanik, elektronik veya iletişimsel arıza veya bozulma gibi kendi inisiyatifi dışında gerçekleşen nedenlerden kaynaklanan hatalar yüzünden, bu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirememekten sorumlu değildir.

15.10 Site kullanıcıların etkinlikleri sırasındaki dikkatsizliği, tedbirsizliği sorumsuzluğu veya kusuru gibi nedenlerden meydana gelecek herhangi bir olaydan sorumlu değildir.

 

 1. Fikri Mülkiyet

16.1 Site’de bulunan bütün yazılı, resimli, 2 Boyutlu, 3 boyutlu model, video, ses, grafik içeren veya içermeyen tüm materyallerin her hakkı saklıdır. Bu materyalleri kopyalayarak kişisel sayfalarda yayınlamak ve/veya pazarlamak kesinlikle yasaktır. Kişisel sayfalarda bu gibi materyallerin kullanılması halinde mutlaka kimden alıntı yapıldığı ve/veya alıntı yapılan şahıs ve ticari kurumun izin verdiğini belirten bir ibarenin sayfanın altına eklemesi zorunludur. Aksi halde doğabilecek kanuni ihtilaflarda Site hiçbir sorumluluk kabul etmez.

16.2 Kullanıcı, Site aracılığıyla başka sitelere iletmiş olduğu her türlü ilan,  içerik ve görsel üzerinde her daim hak sahibi olmaya devam edecektir. Kullanıcı, Siteyi kullanarak yayınladığı, yarattığı, ürettiği her türlü görsel, yazılı, resimli, 3 boyutlu model, video, ses, grafik ve sair bilgi/içeriklerin gerçekliğinden, güvenliğinden, doğruluğundan ve hukuka ve/veya ahlaka uygunluğundan bizzat sorumlu olmayı; Sitenin bu hususlarda herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu bilgi/içerikler sebebiyle Sitenin uğrayacağı zararlardan ve zarar gören üçüncü kişilere Site tarafından yapılmış olan ödemelerden gayrikabili rücu olarak Site’ye karşı sorumlu olmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

16.3 Sitede yer alan bilgiler, fotoğraflar, linkler, içerikler, videolar, sesler, 3 Boyutlu modeller, grafikler kopyalanarak başka bir hizmet için kullanılamaz.

 

 1. İhlaller & Üçüncü Kişi Talepleri

Kullanıcı, Siteye aracılığıyla kesinlikle taklit/sahte/çalıntı, izin gerektiren ve/veya izni olmayan teşhir etmeyecek ve satmayacaktır. Ayrıca kullanıcı, yasaklı içeriğini sürekli olarak takip etmek ve bu listede yer alan içerik lerin teşhirini ve satışını yapmamakla yükümlüdür. Kullanıcının bu listelerde yer alan içeriklerin teşhirini veya satışını yapması halinde, bu fiillerin hukuka ve/veya ahlaka aykırılığından dolayı Siteye yöneltilebilecek talepler veya 3. kişilerin telif ve marka ihlallerinden kaynaklanabilecek taleplerin tek muhatabı kullanıcı olacaktır. Sitenin bu meyanda hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır.

Kullanıcı, bu madde hükmüne aykırı fiilleri sebebiyle Sitenin uğrayacağı zararlardan ve zarar gören üçüncü kişilere Site tarafından yapılmış olan ödemelerden gayrikabili rücu olarak Siteye karşı sorumlu olmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının işbu madde hükmüne aykırı fiilleri halinde Site sözleşmeyi herhangi bir tazminat ödeme sorumluluğu olmaksızın haklı nedenle feshetme hakkına sahip olacak ve Sitenin sair tazminat hakları saklı kalacaktır.

 

 1. Gizlilik

Gizlilik Politikası uyarınca düzenlenmiştir.

 

 1. Kişisel Veriler

KVKK Aydınlatma Metni uyarınca düzenlenmiştir.

 

 1. Fesih

Site, kullanıcının faaliyetlerinin işbu sözleşme koşullarına ve Sitede beyan edilen kural ve şartlara uymaması, ahlaka aykırı olması,  mevzuata aykırılık teşkil etmesi, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi, üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması sebebiyle, kullanıcıya herhangi bir ön ihtarda bulunmadan ilgili ilanların yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir, üyeliği askıya alabilir veya üyeliğe son verebilir. Kullanıcı böyle bir durumda Siteden herhangi bir ücret ve sair tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde hükmüne aykırılık halinde, Sitenin herhangi bir sebep belirtmeksizin veya ihtarda bulunmaksızın sözleşmeyi istediği zaman tek taraflı fesih haklı saklıdır.

Üyeler diledikleri takdirde ve diledikleri zaman üyelikten çıkabilirler. Site aynı şekilde herhangi bir uyarı yapmadan veya herhangi bir sebep göstermeden üyeliği iptal etme hakkına sahiptir.

 

 1. Bağlantılar

Site kendi kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Site, bu internet sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

 

 1. Çerezler

Sistemde çerez (cookie/tanımlama bilgileri) kullanıldığını, çerezlerin bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarındaki sabit diskte çerez dosyasına aktardığı bilgi parçaları olduğunu, bunların kullanıcıların siteyi gezinmesine olanak sağladığını ve gerektiğinde siteye erişen kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun içeriklerin hazırlanmasına yardımcı olmaktadır. Çerez politikası ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

 

 1. Mücbir Sebep

İşbu Sözleşme uyarınca taraflar, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak tabii afetler, sivil veya askeri makamların eylemleri, dahili karışıklık, savaş, iç savaş, grev, yangın gibi mücbir ve muhik sebeplerden dolayı bu sözleşmenin herhangi bir hükmünü ifa edememeleri halinde, birbirlerine karşı sorumlu olmayacaklardır. Mücbir sebepler ortadan kalkınca taraflar Sözleşme’nin devamı için birbirlerinden talepte bulunabilirler. Mücbir sebebin 30 (otuz) günden fazla sürmesi halinde, her iki taraf da tek taraflı fesih edebilir.

 

 1. Kullanıcı Koşullarının Değiştirilmesi

Site, önceden herhangi bir haber vermeye gerek duyulmadan kampanyalar başlatabilir, duyurabilir, durdurabilir, kaldırabilir veya yeniden uygulamaya alabilir. Site, önceden herhangi bir haber vermeye gerek duyulmadan yukarıda belirtilen maddelerde istediği değişiklikleri yapma hakkına sahiptir.

 

 1. Uygulanacak Hukuk & Yetki

Bu sözleşme, hukuki ihtilaflar ayırt edilmeksizin, Türkiye Cumhuriyeti kanunları çerçevesinde yorumlanır ve İstanbul Mahkemeleri ve İcra daireleri bu sözleşmenin uygulanmasında yetkilidir.

 

 1. Delil

Kullanıcı, Siteye ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287’ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

 

 1. Bütünlük

Bu sözleşmenin herhangi bir hükmü uygulanamaz veya geçersiz addedilirse, bu geçersizlik sadece bu durum ile sınırlandırılır ve sözleşmenin geri kalan kısmı tamamen geçerliliğini korur.

 

 1. İkametgâh ve Tebligat Adresleri

Taraflar, bu kullanıcı koşulları sebebiyle yapılacak tüm bildirimler için belirtilen adreslerini yasal ikametgah ve tebligat adresi olarak belirlediklerini kabul ve beyan ederler. Taraflar, bu adreslerde meydana gelebilecek değişikliği diğer tarafa yazılı olarak bildirmedikleri takdirde, bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

 1. Hak ve Yükümlülüklerin Devri

Kullanıcı, bu kullanıcı koşulları ve/veya bu kullanıcı koşullarından doğmuş ve doğabilecek hak ve yükümlülüklerini, Holonext’in önceden yazılı izni olmaksızın, üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.

 

 1. Bağımsız Yüklenici

Sitenin işbu Sözleşme’ye göre durumu bağımsız yüklenicidir. Site herhangi bir nedenle kullanıcının temsilcisi, çalışanı, ortağı ya da girişim ortağı sayılmayacaktır. Kullanıcı, yazılı yetki ve onayı olmadan Siteyi bağlayamaz ya da yükümlülük altına sokamaz ve kendisini bu yetkilere sahip gibi gösteremez.

 

 1. Geçerlilik Tarihi

İşbu Sözleşme Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek ve taraflardan herhangi biri tarafından aşağıda belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.