Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality) kavram olarak ilk ortaya çıktığı ve fonksiyonel testlerin yapılmaya başlandığı 1990’lı yılların başında bu yana çok hızlı gelişmekte olan bir teknoloji alanıdır. Artırılmış Gerçeklik yani kısaltılmış haliyle AR, herhangi bir bilgisayar kaynağından gelen her türlü görsel (grafik, video, animasyon), işitsel veya konum (GPS, vb) bilgilerin, kullanılan mobil ve/veya giyilebilir akıllı cihazlardan alınan gerçek dünya unsurları (görüntü, ses, vb) ile birleştirilmesi sonucunda oluşturulan, gerçek zamanlı bir deneyim türüdür. Bilgisayar verileri gerçek dünyadan alınan görüntü ve ses unsurları üzerlerine eklenerek zenginleştirilir ve etkileşimli yeni bir deneyim yaratılır. Bu deneyim insanların biyolojik olarak algılayabileceklerinin çok ötesinden bilgisayar tarafından zenginleştirilmesi ile yepyeni bir dünya algısı yaratmaktadır.

Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality) aynı zamanda Makine Örüntü (Machine Vision) teknolojisi ile de bağlantılı bir alandır. ”Yapay Görme” veya ”Bilgisayarlı Görme” gibi isimler ile de adlandırılan Makine Örüntü (Machine Vision) teknolojisi temelde tüm makine vb insan yapımı araç ve/veya yazılımların, aynı diğer canlılar gibi fiziksel dünyayı algılayabilmesi için görsel kaynaklardan gelen verilerin işlenerek, makinaların fiziksel dünya içerisinde her türlü kontrol (konum, durum vb) ve denetleme yapabilme olanağı sağlayan bir teknoloji alanıdır.  AR uygulamalarda sanal objeleri gerçek dünya üzerinde düzgün şekilde konumlandırabilmek için SLAM (Simultanious Localization and Mapping) diye adlandırılan gerçekl zamanlı konumlandırma teknikleri kullanılmaktadır. Bu teknik ve algoritmalar aynı zamada Machine Vision teknolojisi alanı içerisinde geliştiriliyor olması, Artırılmış Gerçeklik ile Makina Örüntü teknolojilerinin birbirleri ile bağlantılı teknolojiler olmasına yol açmaktadır. 

HoloNext ekibi olarak hızla gelişmekte olan Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality) ve bunun bir adım ötesi olan Karma Gerçeklik (Mixed Reality) alanında ARGE çalışmaları yapmakta ve bu alanda dünyada gelişen teknolojileri yakından takip etmekteyiz. Geliştirmekte olduğumuz uygulamalarda ARKit, ARCore gibi dünyada en çok kullanılan SLAM teknolojilerini kullanmanın yanı sıra AR uygulamalarımızı (mobil veya giyilebilir cihazlar için) native ve/veya Unity 3D yazılım motorunu kullanarak yapmaktayız. 

 

 Bize Projenizden Bahsedin